V sortimentu nově nabízíme unikátní digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 i v kalibrované (cejchované) verzi. Kalibrovaná i nekalibrovaná verze RM35 měří stejně a oba splňují třídu přesnosti III (platí od 5 m).

Označení zkoušky u kalibrované verze:
– Zkušební štítek na zadní straně RM35
– Průběžné sériové číslo, např. E1002821
– Rok přezkoušení
– Číslo notifikované zkušebny
– Pečetní štítek
– Štítek o následné kalibraci na přední straně
– 2 pečetní štítky uvnitř přístroje
– Prohlášení (certifikát) o shodě podle modulu F

Poznámka: Platnost kalibrace 2 roky. Následná kalibrace (cejchování) musí být provedena po 2 letech certifikovanou zkušebnou v dané zemi.

Obj. č. 10184 (kalibrovaný s certifikátem)
Obj. č. 10172 (nekalibrovaný)

Více informací v produktovém letáku.
Prohlédněte si náhled certifikátu.