Výherci soutěže BESTNews 2

Správné odpovědi na soutěžní otázky: 1a, 2c, 3b.

Výherci soutěže:
1. místo (čidlo pohybu theLUXA) získává paní Zdeňka Svobodová (Brno),
o 2. a 3. místo (dárkový balíček EST) se dělí pan Aleš Pokorný (Praha) a pan Václav Svoboda (Trutnov).

Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Archiv BESTNews 2: http://goo.gl/0uaBJP