Prevádzka na prelom roku 2016/2017

Vážený zákazníci,
Dovoľujeme si vás informovať o prevádzkovej dobe na prelome roka.

22. 12. 2016 – posledný pracovný deň v roku 2016
02. 01. 2017 – prvý pracovný deň v roku 2017

Firma bude uzavretá od 23.12. 2016 vrátane do 01. 01. 2017 vrátane.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Tým EST