Logo ekey

Ekey Net

ekey NET je sieťový systém kontroly prístupu s architektúrou klient/server. Od vchodových dverí do kancelárie, cez serverovňu až po laboratóriu môžete zjednotiť a centrálne spravovať všetky práva na prístup. Tie sú vkladané pomocou komfortného softwaru a zaraďované do voľne definovateľných užívateľských skupín. ekey NET podporuje mnoho databázových rozhraní tretích strán.
  • Uloženie až 2000 odtlačkov prstov na jedno prístupové miesto (jedny dvere)
  • Správa až 80 skenerov prstov v jednej sieti
  • Správa až 10 miest cez VPN (Virtuálna privátna sieť)
  • Max. 4 akcie na reléových výstupoch je možné vyvolať z jedného prístupového miesta
  • Ľubovolne nastaviteľné časové oprávnenia pre užívateľov
  • Rozhranie databází pre externé pripojenie
  • Report prístupov
  • Digitálne vstupy hlásia stavy dverí
ekey-vykres-net

Popis systému

Jedným systémom ekey NET môže byť riadený ľubovoľný počet dverí prostredníctvom odtlačku prstu. K tomu je namontovaný pri každom prístupovom bode jeden skener prstu a jedna riadiaca jednotka. Cez zodpovedajúce rozhranie je terminál prepojený so sieťou, správa nasleduje centrálne cez PC. Pre prevádzku ekey NET je nutná licencia.

Skener prstu
Cez skener prstu ekey NET sú prečítané a spracované línie prstu. Pri pridávaní nového užívateľa sú najprv preložené charakteristické známky do binárneho kódu. Tento proces je jednostranný. To znamená, že obraz prstu nemôže býť znovu vyvolaný.

Po pretiahnutí prstu cez senzor nasleduje porovnanie získaných dát s uloženým originálom. Dvere sa otvoria len po úspešnom rozoznaní.

Pri systéme ekey NET nasleduje vloženie užívateľských dát buď centrálne cez počítač s pomocou USB skeneru prstov ekey BIT alebo cez ľubovoľnú čítačku na dverách.

Riadiaca jednotka
Na riadiacej jednotke ekey NET sa nachádzajú bezpotenciálové relé kontakty. Tými môžu byť otvárané alebo riadené elektromechanické zámky, garážové brány alebo zabezpečovacie zariadenia.
Pripojenie na sieť (Ethernet) nasleduje cez prevodník LAN. Ku každému prevodníku musí byť priradená jednoznačná statická IP adresa.

Software
- ekey NET BUSINESS (plná verzia)
- ekey NET LIGHT (základná funkcia prístupov pre domy)
- ekey NET COM (zjednodušená verzia pre spojenie so systémami tretích strán)

Vhodné skenery prstu

ekey-nastenny

Skener na omietku

Pre jednoduchú inštaláciu skeneru prstu na fasádu.

ekey-vypinac

Skener do montážnej krabice

Pre montáž do krabíc pod omietku, domácich telefónov alebo listových schránok.

ekey-integrovany

Skener integra

Pre zabudovaniu do dverného krídla alebo rámu dverí.

ekey-madla

Skener FSB

Designovou cenou korunované dverné madlo s integrovaným skenerom prstu.