Logo ekey

Ekey Multi

ekey MULTI je revolučný systém prístupu, vďaka ktorému môžete ovládať v malej sieti až štyrmi skenermi prstov. Programovanie prebieha bez počítača priamo na priradenej riadiacej jednotke. Komfort, ktorý mohol byť v minulosti realizovaný len cez zložité systémové riadenie. Pre každého užívateľa môže byť naprogramových viac akcí. Ďalej sú k dispozícii 3 časové okná, ktorých pomocou môže byť individuálne riadený prístup jednotlivých skupín osôb (napr. členovia rodiny a hostia, spolupracovník, upratovací pracovník).
  • Možné uložiť až 99 prstov
  • Ovládanie prebieha priamo na riadiacej jednotke (nie je nutné PC)
  • Max. 4 akcie na reléových výstupoch je možné vyvolať z jedného prístupového miesta
  • Ľubovoľne nastavitelné časové oprávnenia pre užívateľov
  • 2 konfigurovateľné časové zóny
  • Report prístupov
ekey-vykres-multi

Popis systému

Jednou ekey MULTI jednotkou môžu byť riadené až 4 dvere prostredníctvom odtlačku prstu. K tomu je potrebné namontovať pri každých dverách skener prstu a prepojiť ho s riadiacou jednotkou ekey MULTI.

Skener prstu
Cez skener prstu ekey MULTI sú prečítané a spracované línie prstu. Pri pridávaní nového užívateľa sú najprv preložené charakteristické známky do binárneho kódu. Tento proces je jednostranný. To znamená, že obraz prstu nemôže býť znovu vyvolaný.

Po pretiahnutí prstu cez senzor nasleduje porovnanie získaných dát s uloženým originálom. Dvere sa otvoria len po úspešnom rozoznaní.

Pri systéme ekey MULTI nasleduje zber dát užívateľov priamo na čítačke na dverách.

Riadiaca jednotka
Na riadiacej jednotke ekey MULTI sa nachádzajú bezpotenciálové relé kontakty. Tými môžu byť otvárané alebo riadené elektromechanické zámky, garážové brány alebo zabezpečovacie zariadenia. Preto je potrebné ju namontovať vo vnútornom chránenom priestore.

Riadiaca jednotka Ekey MULTI je používaná tiež k systémovej správe. Jednoduchým kliknutím môžu byť pridaní noví užívatelia alebo vymazaní už existujúci. Preto je vybavená displejom a programovacími tlačidlami.

Vhodné skenery prstu

ekey-nastenny

Skener na omietku

Pre jednoduchú inštaláciu skeneru prstu na fasádu.

ekey-vypinac

Skener do montážnej krabice

Pre montáž do krabíc pod omietku, domácich telefónov alebo listových schránok.

ekey-integrovany

Skener integra

K zabudovaniu do dverného krídla alebo rámu dverí.