Logo ekey

Ekey Home

Ekey HOME je inovatívna sada skeneru prstu pre vchodové alebo interiérové dvere, napr. v kancelárii. Systém sa vyznačuje jednoduchou montážou a intuitívnym ovládaním. Podľa oblasti použitia sú skenery prstu k dispozícii v rôznych variantách.
  • Možné uložiť až 99 prstov
  • Ovládanie prebieha priamo na riadiacej jednotke (nie je nutné PC)
  • Sada ekey HOME: riadiaca jednotka s jedným relé
  • Sada ekey home 3: riadiaca jednotka s 3 relé: Cez kontakty relé môžu byť riadené až 3 akcie (to znamená: ukazovák otvára vchodové dvere, prostredník otvára garážovú bránu, prstenník otvára dvere do pivnice.
ekey-vykres-home

Popis systému

ekey HOME pozostáva vždy z jedného skeneru prstu a príslušnej riadiacej jednotky. Oba tieto komponenty sú vzájomne prepojené zakódovaným dátovým vedením.

Skener prstu
Cez skener prstu ekey HOME sú prečítané a spracované línie prstu. Pri pridávaní nového užívateľa sú najprv preložené charakteristické známky do binárneho kódu. Tento proces je jednostranný. To znamená, že obraz prstu nemôže býť znovu vyvolaný.

Po pretiahnutí prstu cez senzor nasleduje porovnanie získaných dát s uloženým originálom. Dvere sa otvoria len po úspešnom rozoznaní.

Pri systéme ekey HOME nasleduje zber dát užívateľov priamo na čítačke na dverách.

Riadiaca jednotka
Na riadiacej jednotke ekey HOME sa nachádzajú bezpotenciálové relé kontakty. Tými môžu byť otvárané alebo riadené elektromechanické zámky, garážové brány alebo zabezpečovacie zariadenia.
Riadiaca jednotka Ekey HOME je používaná tiež k systémovej správe. Jednoduchým kliknutím môžu byť pridaní noví užívatelia alebo vymazaní už existujúci. Preto je vybavená displejom a programovacími tlačidlami.

Vhodné skenery prstu

ekey-nastenny

Skener na omietku

Pre jednoduchú inštaláciu skeneru prstu na fasádu.

ekey-vypinac

Skener do montážnej krabice

Pre montáž do krabíc pod omietku, domácich telefónov alebo listových schránok.

ekey-integrovany

Skener integra

K zabudovaniu do dverného krídla alebo rámu dverí.

ekey-madla

Skener FSB

Designovou cenou korunované dverné madlo s integrovaným skenerom prstu.