Logo Nexans

Silikónové káble a vodiče

SiD

Silikónový vodič

Použitie
Vodič je určený pre vysoké teploty, pre pevné vnútorné uloženie v systémoch osvetlenia, priemyslu a v domácom prostredí. Pre zamedzenie poškodenia silikónovej izolácie alebo plášťa pri montáži je potrebné dbať na to, aby nedošlo k oderu na ostrých hranách a rohoch, alebo k pretrhnutiu vplyvom vysokého mechanického tlaku, napr. pri napnutom vodiči vyvíjajúcom vysoký tlak na hranu konštrukcie.

Dátový list

SiF

Silikónový vodič

Použitie
Vodič je určený pre vysoké teploty, pre pevné vnútorné uloženie v systémoch osvetlenia, priemysle a v domácom prostredí. Pre zamedzenie poškodenia silikónovej izolácie pri montáži je potrebné dbať na to, aby nedošlo k oderu na ostrých hranách a rohoch, alebo k pretrhnutiu vplyvom vysokého mechanického tlaku, napr. pri napnutom vodiči vyvíjajúcom vysoký tlak na hranu konštrukcie.

Dátový list

SiHF

Silikónový kábel

Použitie
Kábel je určený pre vysoké teploty, pre pevné a pohyblivé vnútorné uloženie. Pre zamedzenie poškodenia silikónovej izolácie alebo plášťa pri montáži je potrebné dbať na to, aby nedošlo k oderu na ostrých hranách a rohoch, alebo k pretrhnutiu vplyvom vysokého mechanického tlaku, napr. pri napnutom vodiči vyvíjajúcom vysoký tlak na hranu konštrukcie.

Dátový list

SiF-PV/P

Silikónový kábel pre malé napätie

Použitie
Tento vysoko žiaruvzdorný vodič pre malé napätie bol vyvinutý špeciálne pre inštaláciu halogénových žiaroviek.

Dátový list