Logo Nexans

Ovládacie káble

YSLY-OZ/JZ

Ovládací kábel

Použitie
Ovládací a prepojovací kábel sa používa v signálnych a riadiacich systémoch, ako signálne a impulzné vedenie k riadeniu a kontrole priemyselných zariadení, výrobných liniek a strojov. Kábel je určený pre pevné alebo pohyblivé uloženie v suchom alebo vlhkom vnútornom prostredí. Kábel je možné použiť vo vonkajšom prostredí len dočasne a v ochranných rúrach.

Dátový list