Logo Nexans

Instalačné káble a vodiče

H05V-U

Jednožilový vodič s PVC izoláciou

Použitie
Vodič je určený pre pevné a chránené uloženie do elektických alebo osvetľovacích systémov. Musí byť ukladané do rúr alebo zabudovaných systémov. Len pre riadiace alebo signálne obvody.

Dátový list

H07V-U

Jednožilový vodič s PVC izoláciou

Použitie
Vodič je určený pre pevné a chránené uloženie do elektrických alebo osvetľovacích systémov. Musí byť ukladaný do rúr alebo zabudovaných systémov. Len pre riadiace alebo signálne obvody. V prípade pevného a chráneného uloženia je možné kábel použiť do 1000 V AC.

Dátový list

H05V-K

Jednožilový vodič

Použitie
Vodič je určený pre pevné a chránené uloženie do elektrických alebo osvetľovacích systémov. Musí byť ukladaný do rúr alebo zabudovaných systémov. Len pre riadiace alebo signálne obvody.

Dátový list

H07V-K

Jednožilový vodič

Použitie
Kábel je určený pre pevné a chránené uloženie do elektrických alebo osvetľovacích systémov. Musí byť ukladaný do rúr alebo zabudovaných systémov. Len pre riadiace alebo signálne obvody. V prípade pevného a chráneného uloženia je možné kábel použiť do 1000 V AC.

Dátový list