Logo Nexans

Bezhalogénové káble

J-H(St)H…Bd BMK B2cas1d0

Bezhalogénový oheň nešíriaci oznamovací kábel

Použitie
Bezhalogénový oheň nešíriaci oznamovací kábel sa používa tam, kde nie je požadovaná funkčnosť káblu pri požiari. Určený pre požiarne hlásiče (verzia BMK). Pre pevnú inštaláciu v suchom a vlhkom prostredí a tiež na a pod omietku. Nie je možné ho použiť ako silový napájací kábel. Priame ukladanie do zeme nie je povolené.

Dátový list Certifikát

J-H(St)H…Bd / J-H(St)H…Bd BMK

Bezhalogénový oheň nešíriaci oznamovací kábel

Použitie
Bezhalogénový oheň nešíriaci oznamovací kábel sa používa tam, kde nie je požadovaná funkčnosť káblu pri požiari. Určený pre telefónne prenosy, meraciu a ovládaciu techniku, pre požiarne hlásiče (verzia BMK).
Pre pevnú inštaláciu v suchom a vlhkom prostredí a tiež na a pod omietku. Nie je možné ho použiť ako silový napájací kábel. Priame ukladanie do zeme nie je povolené.

Dátový list

JE-H(St)H…Bd FE180 E30 BMK B2cas1d1

Bezhalogénový ohňuvzdorný oznamovací kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný oznamovací kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E30 (30 min) sa používa tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Určený pre požiarne hlásiče. Pre pokládku v budovách s vysokou koncetráciou osôb alebo veľkou finančnou hodnotou. Pre inštaláciu v suchom a vlhkom prostredí a tiež na a od omietku. Nie je možné ho použiť ako silový napájací kábel. Priame ukladanie do zeme nie je povolené. Zachovanie funkčnosti káblového vedenia 30 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Kábel je certifikovaný s normovaným káblovým systémom podľa DIN 4102-12.

Dátový list Certifikát

JE-H(St)H…Bd FE180 E30 / JE-H(St)H…Bd FE180 E30 BMK

Bezhalogénový ohňuvzdorný oznamovací kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný oznamovací kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E30 (30 min) sa používa tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Určený pre telefónne prenosy, meraciu a ovládaciu techniku, pre požiarne hlásiče (verzia BMK). Pre pokládku v budovách s vysokou koncetráciou osôb alebo veľkou finančnou hodnotou. Pre inštaláciu v suchom a vlhkom prostredí a tiež na a od omietku. Nie je možné ho použiť ako silový napájací kábel. Priame ukladanie do zeme nie je povolené. Zachovanie funkčnosti káblového vedenia 30 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Kábel je certifikovaný s normovaným káblovým systémom podľa DIN 4102-12.

Dátový list

JE-H(St)H…Bd FE180 E90 / JE-H(St)H…Bd FE180 E90 BMK

Bezhalogénový oheň nešíriaci oznamovací kábel

Použitie
Bezhalogénový ohňuvdorný oznamovací kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E90 (90 min) sa používa tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Určený pre telefónne prenosy, meraciu a ovládaciu techniku, pre požiarne hlásiče (verzia BMK). Pre pokládku v budovách s vysokou koncetráciou osôb alebo veľkou finančnou hodnotou. Pre inštaláciu v suchom a vlhkom prostredí a tiež na a od omietku. Nie je možné ho použiť ako silový napájací kábel. Priame ukladanie do zeme nie je povolené. Zachovanie funkčnosti káblového vedenia 90 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Kábel je certifikovaný s normovaným káblovým systémom podľa DIN 4102-12.

Dátový list

(N)HXH FE180 E30-E60 B2cas1d0

Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E30, E60 (30 min, 60 min) je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Je vhodný pre pripojenie zariadení triedy ochrany II. Zachovanie funkčnosti káblového vedenia 30 až 60 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Kábel je certifikovaný s normovaným káblovým systémom podľa DIN 4102-12.

Dátový list Certifikát

(N)HXH FE180 E30-E60

Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E30, E60 (30 min, 60 min) je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Je vhodný pre pripojenie zariadení triedy ochrany II. Zachovanie funkčnosti káblového systému 30 až 60 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Kábel je certifikovaný s normovaným káblovým systémom podľa DIN 4102-12.

Dátový list

(N)HXCH FE180 E30

Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel s koncentrickým vodičom so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel s koncentrickým vodičom so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E30 (30 min) je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Zachovanie funkčnosti káblového systému 30 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Koncentrický vodič slúži ako nulový vodič.

Dátový list

(N)HXH FE180 E90

Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel s koncentrickým vodičom so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel s koncentrickým vodičom so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E90 (90 min) je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Je vhodný pre pripojenie zariadení triedy ochrany II. Zachovanie funkčnosti káblového systému 90 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Kábel je certifikovaný s normovaným káblovým systémom podľa DIN 4102-12.

Dátový list

(N)HXCH FE180 E90

Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel s koncentrickým vodičom so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému

Použitie
Bezhalogénový ohňuvzdorný silový kábel s koncentrickým vodičom so zachovaním funkčnej schopnosti káblového systému E90 (90 min) je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Zachovanie funkčnosti káblového systému 90 minút (systémová skúška), zachovanie izolačných vlastností káblu 180 minút. Koncentrický vodič slúži ako nulový vodič.

Dátový list

N2XH

Bezhalogénový oheň nešíriaci silový kábel

Použitie
Bezhalogénový oheň nešíriaci silový kábel je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde nie je požadovaná funkčnosť celého káblového systému pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Káble sú odolné proti UV žiareniu. Sú vhodné pre pripojenie zariadení triedy ochrany II.

Dátový list

N2XCH

Bezhalogénový oheň nešíriaci silový kábel s koncentrickým vodičom

Použitie
Bezhalogénový oheň nešíriaci silový kábel s koncentrickým vodičom je určený pre pevný rozvod elektrickej energie tam, kde nie je požadovaná funkčnosť káblu pri požiari. Môže byť kladený vo vnútorných priestoroch, vo vzduchu a do betónu. Priame kladenie do zeme alebo vody nie je povolené. Pri inštalácii v rúrach musí byť zabezpečenie proti prenikaniu vody. V priebehu inštalácie je potreba zaistiť, aby bol kábel chránený pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením. Káble sú odolné proti UV žiareniu. Koncentrický vodič slúži ako nulový vodič.

Dátový list

H07Z-K / H07Z-R

Bezhalogénový jednožilový vodič

Použitie
Bezhalogénový jednožilový vodič so zlepšenými vlastnosťami v prípade požiaru je určený pre použitie v suchých priestoroch, pre uloženie v elektroinštalačných rúrach, k prepojovaniu svetiel, prístrojov, spínacích zariadení a rozvádzačov, rovnako tak v dopravných prostriedkoch a v budovách s vysokou koncentráciou osôb alebo veľkou finančnou hodnotou.

Dátový list