Logo Theben

Ovládanie času

Týždenné a ročné spínacie hodiny Theben vás nikdy nesklamú. Keď sa jedná o reguláciu osvetlenia, klimatizácie alebo úžitkové vody, poskytnú vám tie najlepšie služby. Ich jednoducho nastaviteľné programy sa spustia či zastavia presne vo vopred zadanom čase. Pri ročných spínacích hodinách sú naviac automaticky zohľadnené dokonca aj pohyblivé sviatky.

SUL 180a

Segmentové spínacie hodiny s denným programom a rezervou chodu

Osvedčené a všestranné spínaciee hodiny pre každé použitie. So spínacími hodinami SYN alebo SUL môžete ovládať všetko čo potrebujete: osvetlenie akvária, obehové čerpadlo alebo svetelnú reklamu.

Detaily
 • Spínaný výkon 16 A/250 V
 • Kompaktné a odvedčené
 • Kremíkový oscilátor
 • Segmentový kotúč
 • Záložná batéria
 • Ručný prepínač

Presvedčivé argumenty pre SUL 180a

theben-sul-il1

Jednoduché programovanie pomocou segmentov
Segmenty 15-minutových intervalov umožňujú rýchle a isté nastavenie požadovaného programu.

theben-sul-il2

Vymeniteľná záložná batéria
Pri výpadkoch sieťového napájania sú hodiny napájané záložnou NiMH batériou.

theben-sul-il3

Plombovateľný sklopný kryt
Chráni časový program pred zásahmi nepovolaných osôb.

theben-sul-il4

Trojpolohový prepínač pre trvalé ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Časový program je možné vyradiť z činnosti, kedykoľvek je to nutné, napr. v priebehu údržby či dovolenky.

theben-sul-il5

Masívne svorky navzdory úzkemu prevedeniu prístroja
Slúžia pre bezpečné pripojenie spotřebičov aj keď je potrebné pripojiť 2 až 3 vodiče do jednej svorky.

theben-sul-il6

Kryt svorkovnice
Pre zabezpečenie prístroja a ukrytie kontaktov.

TERMINA 610 top2

Digitálne spínacie hodiny

Na podsvietenom displeji sa zobrazuje podrobná textová nápoveda programovania, takže hodiny môžete bez problémov naprogramovať aj v temnej pivnici.

Detaily
 • Textová nápoveda v slovenčine
 • Dynamický text napovedy
 • 4 tlačidlá s veľkými odstupmi
 • Veľký LCD displej

Presvedčivé argumenty pre TERMINA

theben-tr-il5

Rýchle nastavenie
denného a týždenného programu vďaka vynikajúcej funkcii kopírovania. Tlačidlom OK je možné prikopírovať dalšie dni v týždni.

theben-tr-il6

Presné riadenie
časov signalizácie a rýchle programovanie cyklického opakovania časov spínania v požadovanom časovom intervale.

theben-tr-il1

Duálne programovanie
Po zasunutí pamäťovej karty je možné aktivovať alternatívny program, ktorý je na nej uložený. Po vytiahnutí karty sa znovu aktivuje program uložený v samotnom zariadení.

theben-tr-il2

Jednoduché aj dvojité obsadenie
Do každej svorky je možné pripojiť dva vodiče. Každý vodič drží samostatná pružina.

theben-tr-il3

Externé spínané napätie
Ku spínanému napätiu zariadenia je možné pre každý kanál pripojiť jeden vypínač alebo niekoľko tlačidiel.

theben-tr-il4

Rádiové ovládanie DCF77
Voliteľná automatická časová synchronizácia s vysielačom časových signálov SDC77 zaručuje maximálnu časovú presnosť.

Astronomické digitálne spínacie hodiny s ročným programem

 • Jednoduché programovanie v slovenčine
 • Programovani priamo na zariadení alebo pomocou počítača
 • Ročný program, ideálny napr. pro školy či priemyselné podniky
 • Databáze sviatkov a korekcie dátumu sviatkov pre nasledujúce roky
 • Možnosť riadenia času pomocou DCF77
 • Možnosť astronomickej funkcie
 • Batéria pre zálohu chodu
Detaily

Astronomické dig. spínacie hodiny s týždenným programom

 • Jednoduché programovanie v češtině
 • Vypočítávajú pre každý deň čas východu a západu Slnka
 • Pre výpočet využívajú zemepisné súradnice, čas. pásmo a dátum
 • Osvetlenie spínané s presnosťou na minútu
 • Funkcia Offset pre úpravu doby východu a západu Slnka
 • Voliteľné astro-režimy
 • Prázdninový program a interval údržby
Detaily

Analógové segmentové spínacie hodiny

 • Kompaktné a osvedčené denné spínacie hodiny
 • Šírka len 17,5 mm pre univerzálne použitie
 • Osvedčené a veľmi presné riadenie kremíkovým oscilátorom
 • Spínaný výkon 16 A/250 V
 • Ručný spínač pre trvalé zapnutie, automatiku a trvalé vypnutie
 • Jednoducho nastaviteľný segmentový kotúč
 • Záloha chodu
Detaily

Analógové zásuvkové spínacie hodiny

 • 5 rokov záruky!
 • Kompaktný programovateľný časový spínač
 • Široká škála použitia
 • Jednoduché programovanie preklápacími segmentami
 • K priamemu zapojeniu do zásuvky
 • Indikácia zapnutého/vypnutého stavu
Detaily

Digitálne čítače prevádzkových hodín

 • 7-miestny, kontrastný LCD displej
 • Prevedenie s pamäťou EEPROM, s riadením quarz
 • Upevnenie do panelu upínacími sponami
Detaily

Analógové čítače prevádzkových hodin

 • Čítače poháňané synchrónnym motorom
 • Montáž do panelu alebo na omietku
 • Čítanie max. až 99 999,99 hodín
 • Indikácia chodu
Detaily
Theben ponúka omnoho viac! Prelistujte si katalóg a poznajte ďalšie produkty pre reguláciu času, svetla a teploty!