Ostatný sortiment

Sortiment Doepke je veľmi obsiahly. Okrem chráničov, ističov, stýkačov, výkonových odpínačov, súmrakových či plavákových spínačov ponúka širokú škálu chráničových relé, prievlakových transformátorov, monitorov reziduálnych prúdov, poistkových odpínačov, ochranných riadiacich relé, signáliek ai.

Súmrakový spínač DASY

Elektronický súmrakový spínač pre ovládanie obvodov v závislosti na hodnote denného svetla.

  • Široký rozsah nastavenia svetelných úrovní pre spínanie
  • Vysoká stabilita nastavenej prahovej hodnoty
  • Rýchle a presné nastavenie požadovaných úrovní zopnutia v celom rozsahu nastavenia
  • LED indikátory dosiahnutia prahovej hodnoty zopnutia
  • Veľkou mierou imúnny k optickej spätnej väzbe so zapnutým osvetlením
  • Oneskorená reakcia spínania
  • Robustné spínacie kontakty
  • Veľkoryso dimenzovaný pripojovací priestor na hornej i dolnej strane prístroja
Detaily

Plavákový spínač Champ

Plavákové spínače Champ sa používajú pre detekciu výšky hladiny kvapalín. Zariadenie spína vo vopred definovaných úrovniach hladiny a využíva sa pre priame riadenie vypúšťacích alebo napúšťačích čerpadiel alebo pre aktiváciu signalizácie či alarmu. Spínače sú voliteľne k dispozícii s jedným zapínacím alebo prepínacím kontaktom, takže môžu detekovať dve rôzne úrovne hladiny.
Rastúca alebo klesajúca hladina v nádrži zmení polohu plaváku, čo zopne alebo rozopne kontakty v spínači podľa zvoleného typu plavákového spínača Champ. Pomocou voliteľného protizávažia, umiesteného na kábli plaváku, je možné nastaviť potrebnú pozíciu plaváku vzhľadom k požadovanej výške hladiny. Hysteréza medzi zmenou stavu kontaktu je pevne nastavená.
Mikrospínač je vstavaný v robustnomm a proti nárazu odolnom plastovom puzdre. Plavák tvorí so špeciálnym výstupným káblom hermeticky uzavrenú jednotku.

Detaily

Vypínače s funkciou odpojenia RH

Dvoj- alebo štvorpólové odpínače DHS a jedno-, dvoj-, troj- a štvorpólové vypínače DIS sa používajú ako hlavné vypínače na vstupe rozvádzačov prúdových okruhov.
Umožňujú bezpečné odpojenie rozvádzača a pripojených zariadení od rozvodnej siete aj pri zaťažení a preťažení. Jedno-, troj- a štvorfázové prístroje radu RH sú hlavné vypínače s funkciou odpojenia.

Detaily

Inštalačné stýkače HS

Prúdové chrániče typu B sú citlivé na všetky typy striedavého i jednosmerného prúdu a zaisťujú bezpečnostné opatrenie „Ochrana automatickým odpojením napájania v prípade poruchy“ v elektrických inštaláciách podľa ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41, EN 50178, VDE 0100, časť 410 a VDE 0160. Prístroje radu DFS 4 B detekujú vyhladené jednosmerné reziduálne prúdy, ako aj všetky ostatné reziduálne prúdy a sú klasifikované ako typ B podľa IEC 60755. Pre tento účel musí byť vyhodnocovacia jednotka napájania zo siete a napätie medzi vodičmi musí byť > 50 V. Reziduálne prúdy typu A detekuje prístroj DFS 4 B nezávisle na sieťovom napájaní. Prístroje DFS 4 B ďalej detekujú reziduálne prúdy všetkých frekvencií až do 1 MHz.

Detaily