Ističe

Ističe typu DLS 6 sa používaju predovšetkým k nadprúdovej ochrane káblov a rozvodov podľa ČSN EN 60898, ako aj proti úrazu elektrickým prúdom podľa VDE 0100-410. Menovitá vypínacia schopnosť ističov DLS 6h je dimenzovaná pre distribučné a koncové prúdové okruhy so stredným skratovým výkonom, ako napr. bytové a účelové budovy. Je možné ich tiež s omedzením použiť aj pre istenie zariadení. Menovitá vypínacia schopnosť ističov DLS 6h je dimenzovaná pre distribučné a koncové prúdové okruhy s vyšším skratovým výkonom, pre priemyselné aplikácie, zriadenia a stroje.

DLS 6

Prístroje DLS 6h a DLS6i sa dodávajú s vypínacími charakteristikami B a C, resp. B, C, D, K, Z s rôznými prahovými úrovňami vybavovacieho prúdu. Pre istenie zariadení je možné istič voľbou charakteristiky v daných medziach prispôsobiť špičkovým prevádzkovým prúdom. Externé vybavenie ističa je možné realizovať prostredníctvom prídavných prístrojov ako je prúdová spúšť alebo podpäťová spúšť.

Nadprúdové preťaženie aktivuje tepelnú bimetalovú spúšť s pomalou odozvou a pri skratových prúdoch je aktivovaná rýchla elektromagnetická spúšť. Istič možno po vybavení znovu aktivovať ručným zapnutím.

Detaily