Logo Benning

Skúšačky inštalácií pre bezpečnostné kontroly elektrických zariadení

IT 130

Merací prístroj pre meranie a skúšanie elektroinštalácií

 • Testovanie FI/RCD typu AC/A/F a B/B+
 • Meranie ochranného vodiča, izolačného odporu, impedancie vedenia, slučky, zemného odporu ai.
 • Všechky funkcie merania sa volia priamo otočným prepínačom
 • Integrovaný skutočný čas
 • Jednoznačná signalizácia
 • Možnosť pripojenia skeneru EAN kódov či luxmetra
 • Pamäťová kapacita na 1800 meraní
 • PC rozhranie (Upload/Download) + software Win IT 130
Detaily

ST 725

Prenosná skúšačka elektrických prístrojov

 • Kapacita pamäti pre 999 meraní
 • Rozhranie mini USB a software na CD-ROM
 • Protokol meraní vo formáte MS Excel®
 • Možnosť okamžitého vytlačenia protokolu merania na tlačiarni BENNING PT 1
 • Mobilný – prístroj je napájaný batériami, vykonávanie skúšok nie je závislé na sieťach
 • Jednoduchý – obsluha pomocou tlačidiel a priamej voľby funkcie merania
 • Rýchly – kompletná skúška v priebehu niekoľko sekúnd
 • Kompletná skúška – prúd ochranného vodiča a dotykový prúd sa merajú metódou náhradného unikajúceho prúdu
 • Automatický priebeh skúšky pre zariadenie triedy I, II, (III)
 • Skúška káblových bubnov a prístrojových sieťových káblov s prístrojovou vidlicou
 • Zobrazenie úspešného a neúspešného merania
Detaily