IT Power Solutions

Bachmann poskytuje optimálne riadenie spotreby energie v oblasti IT. Naše napájacie systémy sú flexibilné a možno ich ľahko prispôsobiť individuálnym požiadavkám na správu energetického manažmentu.
Bachmann je inovačným výrobcom systémov napájania pre IT, ktoré splňujú požiadavky na nízku spotrebu energie a ochranu životného prostredia. Bezpečnosť a bezproblémová funkčnosť je zaistená vysoko kvalitnou elektronikou, vrátane ochrany proti prepätiu, sieťových a frekvenčných filtrov apod.

BLUENET

Bachmann BlueNet je inteligentný modulárny systém energetického manažmentu. Ponúka vám komfortné riešenie pre štruktúrovanie, riadenie a sledovanie IT sietí. Hlavnými prvkami systému BlueNet sú displej a regulačný modul. Zobrazujú spotrebu a výkon a poskytujú relevantné údaje užívateľovi. Komunikácia medzi komponentami BlueNet funguje cez existujúce ethernetové siete.

Detaily

BLUENET WIFI

– 3 spínacie okruhy 16 A
– meranie teploty a výkonu
– riadenie záťaže a kontrola nákladov
– správa cez webové rozhranie či chytrý telefón
– vzdialený prístup cez dynamickú DNS
– pripojenie cez WiFi (802.11 b/g/n) či Ethernet

Detaily

Napájanie 19″ dátových skríň

– univerzálny uholník pre montáž
– flexib. umiestnenie v racku, na zadnú stenu a zvisle na rám skrine
– štandardne sa dodávajú vyhotovenia rôznych dĺžok
– na prianie možno dodať zásuvky v rôznych farbách

Detaily

Prepäťová ochrana dátových skríň

– napájanie 19″ dát. skríň s integrovanými ochrannými funkciami
– prep. ochrana proti prúdovým špičkám v rozvodnej sieti 230 V
– sieťový a frekvenčný filter tlmí vysokofrekvenčné rušenie (symetrické i asymetrické) a filtruje napätie s frekvenciou až 30 MHz
– na prianie možno dodať zásuvky v rôznych farbách

Detaily

Ochranná jednotka

– napájanie 19″ dátových skríň s integrovanými poistkami
– univerzálny uholník pre montáž
– flexib. umiestnenie v racku, na zadnú stenu a zvisle na rám skrine
– štandardne sa dodávajú vyhotovenia rôznych dĺžok
– na prianie možno dodať zásuvky v rôznych farbách

Detaily

Jednotka s blokáciou IEC

– napájanie 19″ dátových skríň s blokovateľnými zásuvkami IEC
– blokovacie lamely pre ochranu proti neúmyselnému vyťaženiu
– na prianie možno dodať zásuvky v rôznych farbách

Detaily

Osvetlenie dátových skríň 1 U

– so spínačom
– možnosť pripojenia dverného spínača
– s integr. zásuvkou v rôznom vyhotovení podľa krajiny použitia
– elektronický predradník (EVG)
– vrátane montážneho uholníka

Detaily