Ekey Multi – vícečetná řešení přístupu, např. v kancelářích

ekey MULTI je revoluční systém přístupu, díky kterému můžete ovládat v malé síti až čtyřmi skenery prstů. Programování probíhá bez počítače přímo na přiřazené řídicí jednotce. Komfort, který mohl být v minulosti realizován pouze přes složité systémové řízení. Pro každého uživatele může být naprogramováno více akcí. Dále jsou k dispozici 3 časová okna, jejichž pomocí může být individuálně řízen přístup jednotlivých skupin osob (např. členové rodiny a hosté, spolupracovník, pracovník úklidu).

  • Uložit lze až 99 prstů
  • Ovládání probíhá přímo na řídicí jednotce (není nutné PC)
  • Max. 4 akce na reléových výstupech lze vyvolat z jednoho přístupového místa
  • Libovolně nastavitelné časové oprávnění pro uživatele
  • 2 konfigurovatelné časové zóny
  • Report přístupů
ekey-vykres-multi

Popis systému

Jednou ekey MULTI jednotkou mohou být řízeny až 4 dveře prostřednictvím otisku prstu. K tomu je potřeba namontovat u každých dveří skener prstu a propojit ho s řídicí jednotkou ekey MULTI.

Skener prstu
Přes skener prstu ekey MULTI jsou přečteny a zpracovány linie prstu. Při přidávání nového uživatele jsou nejprve přeloženy charakteristické známky do binárního kódu. Tento proces je jednostranný. To znamená, že obraz prstu nemůže být znovu vyvolán.

Když následuje přetažení prstu přes senzor, následuje srovnání stejně získaných dat s uloženým originálem. Dveře se otevřou pouze po úspěšném rozeznání.

U systému ekey MULTI následuje sběr dat uživatelů přímo na čtečce na dveřích.

Řídicí jednotka
Na řídicí jednotce ekey MULTI se nacházejí bezpotenciálové relé kontakty. Těmi mohou být otvírány, nebo řízeny elektromechanické zámky, garážová vrata nebo zabezpečovací zařízení. Proto je třeba ji namontovat ve vnitřním chráněném prostoru.

Řídicí jednotka Ekey MULTI je používána také k systémové správě. Jednoduchým kliknutím mohou být přidáni noví uživatelé nebo stávající vymazáni. Proto je vybavena displejem a programovacími tlačítky.

Vhodné skenery prstu

ekey-nastenny

Skener na omítku

Pro jednoduchou instalaci skeneru prstu na fasádu.

ekey-vypinac

Skener do montážní krabice

Pro montáž do krabic pod omítku, domácích telefonů nebo dopisních schránek

ekey-integrovany

Skener integra

K zabudování do dveřního křídla nebo rámu dveří.