Špičkové proudové chrániče od specialisty

Proudové chrániče, nezávislé na napájení, zajišťují bezpečnostní opatření „Ochrana automatickým odpojením napájení v případě poruchy“ v elektrických instalacích podle ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41, EN 50178, VDE 0100, část 410.

DFS 2 / DFS 4

  • AC: Citlivý na střídavé reziduální proudy
  • A: Citlivý na střídavé a pulzní stejnosměrné reziduální proudy
  • A KV: Odolný proti rázovým proudům a impulznímu přepětí při spínání, úderech blesku apod. (charakteristika G)
  • AC S / A S: Selektivní, to znamená s prodlevou, která umožní selektivní vybavení přiřazeného chrániče, v jehož sekci se vyskytne porucha. Vzhledem k jejich delším vypínacím časům a vyšší hodnotě reziduálního proudu zajišťují selektivní proudové chrániče pouze ochranu proti požáru a ochranu v případě nepřímého dotyku (ochrana při poruše). To znamená, že nejsou schopny zajistit ochranu v případě přímého dotyku (ochrana osob).
  • AC FT / A FT: S funkcí dálkového odpojení
Detaily

DFS B

Proudové chrániče typu B jsou citlivé na všechny typy střídavého i stejnosměrného proudu a zajišťují bezpečnostní opatření „Ochrana automatickým odpojením napájení v případě poruchy“ v elektrických instalacích podle ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41, EN 50178, VDE 0100, část 410 a VDE 0160. Přístroje řady DFS 4 B detekují vyhlazené stejnosměrné reziduální proudy, jakož i všechny ostatní reziduální proudy a jsou klasifikovány jako typ B dle IEC 60755. Pro tento účel musí být vyhodnocovací jednotka napájena ze sítě a napětí mezi vodiči musí být > 50 V. Reziduální proudy typu A detekuje přístroj DFS 4 B nezávisle na síťovém napájení. Přístroje DFS 4 B dále detekují reziduální proudy všech frekvencí až do 1 MHz.

Chrániče typu B jsou původní inovací od firmy Doepke, zajišťují maximální úroveň zabezpečení při připojení všech typů moderních spotřebičů.
  • Typ DFS 4 B NK zajišťuje stejnou úroveň ochrany v celém frekvenčním rozsahu reziduálních proudů.
  • Typ DFS 4 B SK má redukovanou citlivost pro reziduální proudy s vysokou frekvencí (např. taktovací frekvence frekvenčních měničů), čímž je ve značné míře zamezeno nežádoucímu vybavování chrániče kapacitními reziduálními proudy. Ochranu při poruše (před dotykem neživých částí) podle
    ČSN 332000-4-41 lze přesto realizovat i pro reziduální proudy vyšších frekvencí.
  • Typy DFS 4 B NK S / SK S jsou selektivní, to znamená s prodlevou, která umožní selektivní vybavení přiřazeného chrániče, v jehož sekci se vyskytne porucha. Vzhledem k jejich delším vypínacím časům a vyšší hodnotě reziduálního proudu zajišťují selektivní proudové chrániče pouze ochranu proti požáru a ochranu v případě nepřímého dotyku (ochrana při poruše). To znamená, že nejsou schopny zajistit ochranu v případě přímého dotyku (ochrana osob).
Detaily