Doepke nabízí daleko víc: soumrakové a plovákové spínače, stykače aj.

Sortiment Doepke je velmi obsáhlý. Kromě chráničů, jističů, stykačů, výkonových odpínačů, soumrakových či plovákových spínačů nabízí širokou škálu chráničových relé, průvlekových transformátorů, monitorů reziduálních proudů, pojistkových odpínačů, ochranných řídicích relé, signálek aj.

Soumrakový spínač DASY

Elektronický soumrakový spínač pro ovládání obvodů v závislosti na hodnotě denního světla.

  • Široký rozsah nastavení světelných úrovní pro spínání
  • Vysoká stabilita nastavené prahové hodnoty
  • Rychlé a přesné nastavení požadovaných úrovní sepnutí v celém rozsahu nastavení
  • LED indikátory dosažení prahové hodnoty sepnutí
  • Velkou měrou imunní k optické zpětné vazbě se zapnutým osvětlením
  • Zpožděná reakce spínání
  • Robustní spínací kontakty
  • Velkoryse dimenzovaný připojovací prostor na horní i spodní straně přístroje
Detaily

Plovákový spínač Champ

Plovákové spínače Champ se používají pro detekci výšky hladiny kapalin. Zařízení spíná v předem definovaných úrovních hladiny a využívá se pro přímé řízení vypouštěcích nebo napouštěcích čerpadel anebo pro aktivaci signalizace či alarmu. Spínače jsou volitelně k dispozici s jedním zapínacím nebo přepínacím kontaktem, takže mohou detekovat dvě různé úrovně hladiny.
Rostoucí nebo klesající hladina v nádrži změní polohu plováku, což sepne nebo rozepne kontakty ve spínači podle zvoleného typu plovákového spínače Champ. Pomocí volitelného protizávaží, umístěného na kabelu plováku, lze nastavit potřebnou pozici plováku vzhledem k požadované výšce hladiny. Hystereze mezi změnou stavu kontaktu je pevně nastavena.
Mikrospínač je vestavěn v robustním a proti nárazu odolném plastovém pouzdru. Plovák tvoří se speciálním výstupním kabelem hermeticky uzavřenou jednotku.

Detaily

Vypínače s funkcí odpojení RH

Dvou- nebo čtyřpólové odpínače DHS a jedno-, dvou-, tří- a čtyřpólové vypínače DIS se používají jako hlavní vypínače na vstupu rozváděčů proudových okruhů.
Umožňují bezpečné odpojení rozváděče a připojených zařízení od rozvodné sítě i při zatížení a přetížení. Jedno-, tří- a čtyřfázové přístroje řady RH jsou hlavní vypínače s funkcí odpojení.

Detaily

Instalační stykače HS

Proudové chrániče typu B jsou citlivé na všechny typy střídavého i stejnosměrného proudu a zajišťují bezpečnostní opatření „Ochrana automatickým odpojením napájení v případě poruchy“ v elektrických instalacích podle ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41, EN 50178, VDE 0100, část 410 a VDE 0160. Přístroje řady DFS 4 B detekují vyhlazené stejnosměrné reziduální proudy, jakož i všechny ostatní reziduální proudy a jsou klasifikovány jako typ B dle IEC 60755. Pro tento účel musí být vyhodnocovací jednotka napájena ze sítě a napětí mezi vodiči musí být > 50 V. Reziduální proudy typu A detekuje přístroj DFS 4 B nezávisle na síťovém napájení. Přístroje DFS 4 B dále detekují reziduální proudy všech frekvencí až do 1 MHz.

Detaily