Kombinované proudové chrániče DRCBO

Miniaturní jističe s napěťově nezávislou chráničovou spouští pro ochranu instalací v případě zkratu a přetížení podle požadavků ČSN EN 60 898, IEC 60 364-4-43, stejně jako ochrany osob, zvířectva a majetku v případě zemní poruchy podle ČSN 332000-4-41, IEC 60 364-4-41.

DRCBO

  • Vypínací charakteristiky nadproudové ochrany B a C
  • ƒƒProvedení 1+N a 3+N
  • Citlivý na střídavý proud (Typ AC)
  • Citlivý na střídavý a pulzní stejnosměrný proud (Typ A)
  • Jmenovité proudy (1+N) 6 A až 40 A
  • Jmenovité proudy (3+N) 6 A až 40 A
  • Jmenovité reziduální proudy 0,01 A (pouze u 1+N provedení), 0,03 A a 0,3 A
Detaily