Aktualizovaný el. katalog Doepke + nejprodávanější sortiment

V sekci Ke stažení stahujte aktualizovaný katalog Doepke a přehled nejprodávanějšího sortimentu.

Rádi bychom vás rovněž informovali o skutečnosti, že hlavní katalog Doepke bude od této chvíle pouze v elektronické formě. Tištěnou formu nahradí 6stranový přehled nejprodávanějších produktů. V něm najdete QR kód, jenž směruje právě na elektronickou verzi hlavního katalogu. Tímto opatřením se chceme chovat více ekologicky, a také z prostého důvodu snazší a častější aktualizace katalogu. Věříme, že toto opatření přijmete s pochopením.

Aktualizace 09/2014:
- doplněny kombinované proudové chrániče FIB/FIC, typ AC (dosud v separátním letáku)